შპს “ლინტონ გრუფი” არის პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავების კომპანია, რომლის ძირითადი მიმართულებაა, შექმნას და ორგანიზაციებს მიაწოდოს სხვადასხვა სერვისების სახით თანამედროვე, მომხმარებელზე ორიენტირებული ადამიანური კაპიტალის მართვის სისტემები.

თანამშრომელთა შერჩევის პროგრამა (LRS) არის უნიკალური გადაწყვეტა ნებისმიერი სიდიდის და საქმიანობის მქონე კომპანიისთვის, რომელიც ეძებს დაცულ და მოქნილ ელექტრონულ სისტემებს.

პროგრამა წარმოადგენს ე.წ. "Cloud-Based" გადაწყვეტას, რომელიც უზრუნველყოფს პერსონალური მონაცემების მაღალი ხარისხით დაცვას. პროგრამა გამოიყენება კომპანიის თანამშრომელთა შერჩევის ბიზნეს პროცესების სამართავად და უზრუნველყოფს ზუსტ ანალიტიკას.

გსურთ მიიღოთ მეტი ინფორმაცია?ერთად დავგეგმოთ პრეზენტაცია

პრეზენტაცია