კანდიდატების დისტანციურად შერჩევა - რეკრუტინგული პროცესების Online ტრანსფორმაცია

დღეს არსებული შეზღუდვებიდან გამომდინარე, სულ უფრო რთული ხდება პირდაპირი რეალური კომუნიკაციის დამყარება კანდიდატებთან. გარდა ამისა, ხშირია შემთხვევები, როდესაც კანდიდატებს უწევთ ქალაქიდან ქალაქში გადაადგილება გასაუბრებისთვის, რაც ხშირ შემთხვევაში იწვევს კვალიფიციური პოტენციური თანამშრომლის დაკარგვას. ამიტომ დროა განვიხილოთ თუ როგორ შეუძლია თქვენს კომპანიას მიმდინარე რეკრუტინგული პროცესების ტრანსფორმაცია ვირტუალურ პროცესებში.

დაწვრილებით