კანდიდატების შერჩევის სტრატეგიის გაუმჯობესების 3 გზა

მიუხედავად ცხელი სეზონის და შვებულებების პერიოდისა, HR მენეჯერები თუ რეკრუტინგის სპეციალისტები გულდასმით ემზადებიან, რომ სექტემბრიდან მოიძიონ ახალი ტალანტები მათ კომპანიებში ამბიციური მიზნების მისაღწევად. ამისათვვის აუცილებელია თანამშრომელთა დაქირავების გააზრებული სტრატეგიის შემუშავება.

დაწვრილებით
კანდიდატების დისტანციურად შერჩევა - რეკრუტინგული პროცესების Online ტრანსფორმაცია

დღეს არსებული შეზღუდვებიდან გამომდინარე, სულ უფრო რთული ხდება პირდაპირი რეალური კომუნიკაციის დამყარება კანდიდატებთან. გარდა ამისა, ხშირია შემთხვევები, როდესაც კანდიდატებს უწევთ ქალაქიდან ქალაქში გადაადგილება გასაუბრებისთვის, რაც ხშირ შემთხვევაში იწვევს კვალიფიციური პოტენციური თანამშრომლის დაკარგვას. ამიტომ დროა განვიხილოთ თუ როგორ შეუძლია თქვენს კომპანიას მიმდინარე რეკრუტინგული პროცესების ტრანსფორმაცია ვირტუალურ პროცესებში.

დაწვრილებით